2013/11/29

chi yaj bga ym be :((

chi ygd iim uildel hiij bga ym be !!! chamaig bolj chamaig hairlah setgel ahin sederchihlee . martaj ehelj bhad 😭

2013/10/27

Илтгэх тавих сэдэв

Хүний амьдралын ихэнх хугацаа үйлдвэрлэл болон нийгмйн үйл ажиллагаанаас гадна өөрөөр хэлбэл ахуйн хүрээнд өнгөрдөг. Хүний амьдралын үйл ажиллагааны өвөрмөц хүрээ болохынхоо хувьд ахуй нь материаллаг болон оюунын хүчин зүйлүүдээр нөхцөлдөж байдаг. Энэ бол орон байраа тохижуулах, хувцас хунахаа зохицуулах өдөр тутмын хэрэгцээгээ сайжруулах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зэрэг болно.
Таашаал болон гоо сайхны үнэлэмжэүүд мэдээж ахуйн хүрээгээ зохион байгуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээ нь: Гэр ахуйн зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл болох тавилга зэрэг нь өрхийн орлогоос төдийгүй мөн оюуны сонирхол,түүний соёлын хэрэгцээнээс хамаарна.
Нөгөө талаас хүний ахуйн хүрээлэн дэх сайхан эд зүйлс нь түүнийг гоо сайхны хувьд хүмүүжүүлэх, амьдхралыг илүү их зохистой болгож, гоо сайны таашаалын хүрээг өргөтгөж байдаг. Оросын алдарт шүүмжлэгч, нийгмийн зүтгэлтэн В.Стасов "Сайхан аяга, халбага,шат, өрөө тасалгаа байгаа газарт жинхэнэ уран сайхны таашаал бий болдог." гэж тэмдэглэсэн байдаг. Өөрийн ахуйгаа гоо сайхнаар зохицуулсанаараа хүмүүс нийгэмд нийтлэг байдаг сайхны тухай төсөөллийг бий болгодог. Хүмүүсийн нийгмйг ялгаа хэдий хэр гүнзгий байх тусам тэдний амьдралын ахуйн нөхцөл төдий чинээ ялгаатай. Миний нийгэмд ашиглагдаж бжй баян, хоосны ялгаа ихэнх хүмүүсийн хувьд ахуйн бүхий л төрөлд ахуйн гоо сайхан нь тансаг хэрэглээгээр илэрхийлэгдэж байдаг бол, хүмүүсийн хувьд өррийн ахуйн нөхцөл байдлаа арай ядан хангаж буйгаар тоддог.
Ахуйн хүрээний нөхцөл байдал гэдэг нь нийгэм дэх гоо сайхан ба ёс суртахууны аливаа нэг түвшний тухай бүхий л талаар дүгнэн хэлж болохуйд илрүүлэгч юм.
Хүний тулгуур хэрэгцээний нэг нь хүмүүсийн нийтлэг хэрэгцээ юм. Тэрээр хүмүүсийн хэрэгцээг хэрхэн хангаж байна гэдэг нь нийгмийн харилцаа түүнд үйлчилж буй үнэт зүйлс, материаллаг болон зохион байгуулалтын нөхцлүүд, тэрчлэн хүмүүсийн бие биедээ хандах итгэл үнэмшил, сонирхол тэрчлэн хүмүүсийн бие биедээ хандах итгэл үнэмшил сонирхол зэргээс хамаардаг. Биеэ авч явах гадаад дүр төрх зэрэг нь бүхий л зүйлс хүнд тодорхой ач холбогдлыг өнгө.
Хүмүүсийн нийтлэгийн нийтгийн утга учир тэдгээрийн ёс суртахуун  болон гоо сайхны үзүүлэлтүүд, бодгаль хүмүүсийн оюуны хэрэгцээ ба чин эрмэлзлийн түвшингээр нөхцөлддөг. Хүний биеэ авч явах байдал нь зөвхөн гадаад хүчин зүйлийн нөхцөлийн үр дүнд бус бас дотоод хүчийг илэрхийлдэг юм. Ийнхүү бас хүний амьдралын үйл ажиллагааны бүхий л салбарт гоо сайхны шалгуурыг зорилготойгоор шингээх нь түүний оршин байх нөхцөл бүрэлдэх чухал хүчин зүйл болдог

2013/04/09

Үнэн үг

Би сул дорой эмэгтэйчүүдэд дургүй